Kwaliteitswaarborg & tevredenheidsmetingen

Deskundigheid

Goede dienstverlening kan alleen worden geleverd door (GZ-)psychologen met kennis van zaken. Daarom investeren wij veel in opleiding en scholing van onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat onze mensen voldoen aan hun beroepsregistratie en dat ze zich blijven ontwikkelen op het gebied van vakkennis, veranderende wet- en regelgeving en nieuwe inzichten over inzetbaarheid. In 2017 is Skils weer gecertificeerd voor de komende drie jaar.

Kwaliteitsstatuut GGZ-instelling

Skils heeft ook een kwaliteitsstatuut. Hier vind je in terug dat wij als zorgaanbieder aan de gestelde toetsingscriteria van een GGZ-instelling voldoen.

HKZ gecertificeerd

De komende 3 jaar mag Skils opnieuw het HKZ-keurmerk voeren. Met deze hercertificering voldoen we aan de HKZ-norm en mogen we het keurmerk blijven voeren.

Het kwaliteitskeurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) geeft aan dat een organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van de dienstverlening. Het certificaat maakt aan klanten zichtbaar dat Skils intern de zaken goed op orde heeft.

Keurmerk Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Skils laat met dit keurmerk zien dat het zich extra inspant voor de juiste zorg op het juiste moment. Skils legt de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Samenwerking met een oplossingsgerichte houding

Goede zorg is tevens goede samenwerking. Samenwerking betekent goed communiceren met elkaar: daadwerkelijk luisteren én je richten op wat er ondanks alles wel mogelijk is. Dit leidt al snel tot kleine successen in de samenwerking met anderen. En een aantal kleine successen samen, vormen uiteindelijk een groot succes. Het is inspirerend om met elkaar echte resultaten te behalen.

Ben je benieuwd naar welke beoordeling Skils als zorgaanbieder krijgt of wil je zelf een beoordeling achterlaten? Maak dan gebruik van de link naar Zorgkaart Nederland